Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2014, over Ebola

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 8 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 september 2014 inzake Noodhulp: besteding noodhulpfonds 2014, resterende middelen humanitaire hulpbudget en noodhulp aan (Noord-)Irak (Kamerstuk 32 605, nr. 151 ); – de antwoorden d.d. 19 september 2014 op de schriftelijke vragen d.d. 9 september 2014 van de leden Van Laar (PvdA) en Sjoerdsma (D66)…