Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van het Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid “Naar grip op ICT – Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid”

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid over het rapport van het Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid «Naar grip op ICT – Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid» (Kamerstuk 33 326, nrs. 4 t/m 6 ). De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 november 2014. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Geurts De adjunct-griffier van de commissie, Verstraten …