Primair Onderwijs; Brief regering; Voortgang bestuursafspraken G37 en afsluiten convenant voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (vve) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten zorgen voor vve-voorzieningen die van voldoende kwaliteit zijn. Daarnaast organiseren zij de vve-indicering, de toeleiding en de monitoring van vve-doelgroepkinderen. In eerdere rapportages is geconstateerd dat de kwaliteit van vve nog niet op orde was. 1 Kamerstuk 31 293, nr. 181 . Daarop heef…