Parlementaire enquête Woningcorporaties; Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport 'Ver van huis' van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Uw Kamer heeft mij op 26 november 2014 per brief verzocht om een kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (hierna: enquêtecommissie), in aanvulling op de feitelijke vragen van uw Kamer over het rapport van de enquêtecommissie. Deze brief bevat de verzochte kabinetsreactie. Het kabinet complimenteert de enquêtecommissie met het rapport «Ver van huis» (Kamerstuk 33 606, nr. 3–10 ). Via uw Kamer wil het kabinet de voorzitter, de commissieleden en de onderzoeksstaf danken…