Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33750-A, nr.79) over een analyse naar de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schadelijke stoffen als gevolg van wegverkeer ernstige, blijvende schade bij (ongeboren) kinderen kunnen aanrichten zoals longafwijkingen en astma, en dat deze effecten zich voordoen binnen de normen die de regering op dit moment hanteert voor luchtkwaliteit; constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert de huidige normen voor luchtkwaliteit minimaal te halveren omdat deze nu veel te weinig rekening houden met de gevoeligheid van (ongeboren) kinderen en de blijvende gezondheidsschade die hen binnen de huidige normen kan wor…