Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Schouten en Ulenbelt over welke consequenties de toepassing van de twee-woningen-regel, overeenkomstig de AOW, in de Anw heeft

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 In de motie van de leden Schouten en Ulenbelt 1 Kamerstuk 33 853, nr. 13 . wordt de regering verzocht te onderzoeken welke consequenties de toepassing van de twee-woningen-regel, overeenkomstig de AOW, in de Anw heeft. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek. Eerder is uw Kamer bij brief van 23 juni 2014 geïnformeerd over de implicaties van de invoering van de twee-woningen-regel in de Algemene nabestaandenwet (Anw) en over enkele aspecten van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verba…