Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Inhoudsopgave blz A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 1 B. Begrotingstoelichting 3 1. Leeswijzer 3 2. De beleidsmutaties 3 2.1. Overzicht beleidsmutaties 3 2.2. Het beleidsartikel 3 3. Het verdiepingshoofdstuk 4 3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting 4 3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties 5 3.3. Integratie-uitkeringen 6 3.4. Decentrali…