Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

INHOUDSOPGAVE A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 1 B. Begrotingstoelichting 2 1. Leeswijzer 2 2. Het beleidsartikel 2 A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotings…