Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet over Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gewijzigde begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting Art Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 138.100 138.100 5.166 5.639 5.639 0 – 6.008 – 6.000 0 Beleidsartikelen 1 Wetge…