Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Inhoudsopgave A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2 B. Begrotingstoelichting 3 1. Leeswijzer 3 2. Het beleid 3 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3 2.2 De beleidsartikelen 4 2.3 Het niet-beleidsartikel 6 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk …