Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaat van Financiën (IXB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ... Begroting 2014 Financiën (IXB) (x € 1.000) Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting Art Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Totaal 13.009.668…