Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Brief regering; Aanbieding Toetsingskader garantie Cotonou

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 Hierbij ontvangt u het toetsingskader behorende bij een voorgestelde garantieverplichting aan de Europese Investeringsbank 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . De garantie is onderdeel van het verdrag van Cotonou. De garantieverplichting is opgenomen in de Tweede Suppletoire begroting IX 2014. De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem…