Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (Tweede suppletoire begroting) Artikel Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten TOTAAL 11.807.861 11.807.861 1.353.330 366.430 376.987 46.163 473.037 473.037 – 3.006 Totaal b…