Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Inhoudsopgave A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2 B. Begrotingstoelichting 3 1. Leeswijzer 3 2. Het beleid 3 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties 3 2.2 De beleidsartikelen 5 Artikel 1. Woningmarkt 5 Artikel 2. Woonomgeving en bouw 6 Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst 8 Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid 9 3. Baten-lastenagentschappen 10 3.1 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden…