Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Procedure rondom ingrijpen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, op 30 oktober 2014 heb ik u toegezegd uw Kamer te informeren over de nationale procedure tot ingrijpen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen (Handelingen II 2014/15, nr. 18, item 10 ). In deze brief licht ik het juridisch kader toe, ga ik in op een uitspraak van het «College van beroep voor het Bedrijfsleven» en de betekenis voor de casus Nature-publicatie en imidacloprid. Juridisch kader In mijn brief van 17 apri…