Rassendiscriminatie; Brief regering; Antisemitische incidenten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Tijdens het ordedebat in uw Kamer op 14 oktober jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 13, item 8 ), heeft het lid Bisschop (SGP) zijn zorgen geuit over de toename van het aantal antisemitische incidenten, daarbij verwijzend naar de website www.jalta.nl . De heer Bisschop vroeg om een brief van het kabinet over het cijferbeeld van antisemitische incidenten, in combinatie met een antwoord op de vraag of het Openbaar Ministerie (OM) in al die zaken tot strafrechtelijke vervolging overgaat en of de cijfers aa…