Voortgezet Onderwijs; Brief regering; Examens in het voortgezet onderwijs 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Hierbij ontvangt u de Examenmonitor VO 2014 en het onderzoek van Regioplan over de achtergronden en determinanten van de ontwikkeling van de examencijfers 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . . Daarnaast ga ik in deze brief in op twee toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg (AO) met uw Kamer van 9 oktober 2014 (Kamerstuk 31 289, nr. 202 ). Het betreft de pilot schrijfvaardigheid Nederlands en het combinatiecijfer. 1. Examenmonitor vo 2014 Examens De positieve resultaten in 2013 hebben z…