Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Hoogland en Van Veldhoven over versterking van de A67 en de A58

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regio Eindhoven een belangrijke economische- en kennisregio is met mobiliteitsproblemen; verzoekt de regering daarom, uit de gereserveerde middelen voor de Ruit Eindhoven zo spoedig mogelijk de A67 en de A58 te versterken; verzoekt de regering, vervolgens te onderzoeken welke opgaven naar landelijke maatstaven aanvullend nog noodzakelijk zijn om de doorstroming naar voldoende niveau te brengen, en om in kaart te brengen welke maatregelen daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, inclusief niet-asfaltgerelateerde maatregelen, en om …