Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Bashir c.s. over meer en betere wandel- en fietsvoorzieningen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat per jaar 481 miljoen recreatieve wandelingen en 197 miljoen recreatieve fietstochten gemaakt worden; overwegende dat meer dan een kwart van alle verplaatsingen plaatsvindt op de fiets en dat dit samen met wandelen zelfs bijna de helft beslaat; van mening dat fietsers en wandelaars een volwaardige plaats verdienen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport; verzoekt de regering, in te zetten op meer en betere wandel- en fietsvoorzieningen en daartoe in overleg met provincies, Fietsersbond, Fietsplatform, Wandelnet en te…