Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Schouten over kinderbijslag in Caribisch Nederland

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling SZW 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Schouten aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderkorting op Bonaire, Sint Eustatius en Saba om te vormen tot een kinderbijslagregeling (Kamerstuk 33 750 XV, nr. 56 ). De aan de motie ten grondslag liggende analyse dat er in het huidige systeem sprake is van verzilveringsproblematiek voor gezinnen met een lager inkomen, deel ik. Een kinderbi…