Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Brief regering; Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Op 20 november 2015 heb ik u voorafgaand aan mijn eerste termijn van de behandeling van de VWS-begroting 2015 gemeld wat mijn reactie is op de mij op dat moment bekende ingediende amendementen (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 84 ). Nadien is nog een aantal amendementen ingediend waarover ik u nog een reactie verschuldigd ben. Tevens voldoe ik aan het verzoek van de indieners van amendement met Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 42 om een aanvullende reactie te geven op dit amendement. De reactie is in een bijlage bij deze …