NAVO; Brief regering; Financiële transparantie binnen Navo

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Tijdens het mondelinge vragenuur op 10 juni jl. heeft de Minister van Defensie toegezegd u voorafgaand aan de Navo Parlementaire Assemblee van 21 tot en met 24 november 2014 nader te zullen informeren over de ontwikkelingen en de Nederlandse inzet met betrekking tot meer financiële transparantie binnen de Navo (Handelingen II 2013/14, nr. 91, item 4 ). Daarnaast ontvingen wij het verzoek van uw vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om een samenhangend overzicht van de Nederlandse Navo-afdrachten. Met deze …