Ruimtevaartbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de nota over Ruimtevaartbeleid 2014-2020

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 11 september 2014 over de Nota over Ruimtevaartbeleid 2014–2020 (Kamerstuk 24 446, nr. 55 ). De vragen en opmerkingen zijn op 3 oktober 2014 aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd. Bij brief van 1 december 2014 zijn de vragen beantwoord. De voorzitter van de commissie, Vermeij De adjunct-griffier van de commissie, Thomassen Inhoudsopgave blz. I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties …