Patiënten- en cliëntenrechten; Brief regering; Ingebrekestelling implementatie Patiëntenrichtlijn

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2014 Op 26 november 2014 heeft de Europese Commissie een met redenen omkleed advies (MROA) uitgebracht waarin Nederland in gebreke wordt gesteld voor het niet volledig implementeren van de Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (hierna: Patiëntenrichtlijn). Diverse media hebben hierover bericht. Met deze brief informeer ik uw Kamer over het MROA. De Patiëntenrichtlijn diende op 25 oktober 2013 te zijn omgezet in nationale wetgeving. De…