Voortgang Natura 2000; Brief regering; Voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Hierbij informeer ik u over de voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op 18 november jl. heb ik met de Minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen gesproken over de PAS. Rijk en provincies hebben op dat moment geconstateerd dat er veel is bereikt wat betreft de acties die in september met elkaar zijn afgesproken en waarover ik uw Kamer op 2 oktober jl. informeerde (Kamerstuk 32 670, nr. 91 ). Veel van de af…