Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief regering; Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In uw brief van 13 november jl. verzoekt u om in te gaan op de uitkomsten van de nu lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius. Als ook het verzoek om in te gaan op de besprekingen met Nustar op 18 november. Het overleg met Nustar, overigens ook in het bijzijn van vertegenwoordigers van Sint-Eustatius, komt voort uit een verzoek van Nustar om 1 keer per jaar het gesprek te voeren met de Nederlandse departementen over zaken die het bedrijf mogelijk kunn…