Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij twee fiches, die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Fiche 1: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel Fiche 2: Verhoging aantal rechters Gerecht van de EU (Kamerstuk 22 112, nr. 1933 ) De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders Fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel 1. Algemene gegevens a…