Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) ; Brief regering; Reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg (AO) over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 30 oktober 2014 en tijdens het VAO daarna op 18 november (Handelingen II 2014/15, nr. 25, Kwaliteit verpleeghuizen) zijn twee onderzoeken van de IGZ aan de orde geweest. Het betrof een onderzoek naar aanleiding van een melding inzake het overlijden van een cliënt na een worsteling met een medewerker bij zorginstelling Triade in Lelystad en een onderzoek naar aanleiding van een melding inzake het overlijden van een bejaarde b…