De Hoorn van Afrika; Brief regering; Stand van zaken inzake de financiële inzet van Nederland in Zuid-Sudan in 2014 en 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de Nederlandse bijdrage aan UNMISS in Zuid-Sudan op 15 oktober jl. (Kamerstuk 29 521, nr. 270 ), schets ik in deze brief de ontwikkelingen met betrekking tot de financiële inzet van Nederland in Zuid-Sudan in 2014 en 2015. Ik informeerde u afgelopen zomer over de manier waarop ik mijn beleid heb aangepast naar aanleiding van de geweldsuitbarstingen in Zuid-Sudan (zie mijn drie eerdere brieven met Kamerstuk 21 501-04, nr. 160 , Kamerstuk 22 831, nr. 101 en Ka…