Hulp, handel en investeringen; Brief regering; Nederlandse inzet voor wereldwijde voedselzekerheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Nederland kan dankzij onze grote kennis op landbouwgebied, ons innovatieve bedrijfsleven en onze uitstekende internationale reputatie een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselzekerheid. In de Nederlandse samenleving is er ook veel energie om dit te doen. Bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen kunnen en willen allemaal een rol spelen om duurzame landbouw en voedselzekerheid in de wereld te realiseren. Deze brief beschrijft de inzet van de overheid om daar samen met al onz…