Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest ; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 1 december 2014, over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 1 december 2014 overleg gevoerd met de leden Bosman en Van Raak over: – de initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak d.d. 3 juli 2013 over het Nederlandse Gemenebest (Kamerstuk 33 689 ). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, Recourt De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Berndsen-Jansen De griffier van de vaste commissie voor Koninkri…