Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Ouwehand over de onwenselijkheid van een vrijhandelsverdrag met Canada

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat buiten de Europese Unie lagere dierenwelzijnstandaarden worden gehanteerd dan in de EU, zoals recentelijk is aangetoond bij de productie van paardenvlees in Noord- en Zuid-Amerika; overwegende dat met het overeengekomen vrijhandelsakkoord tussen de Europese Commissie en Canada (CETA) de Europese markt wordt opengezet voor producten die niet voldoen aan Europese dierenwelzijnsstandaarden, wat ten koste gaat van dieren en het gelijke speelveld voor Europese ondernemers; spreekt uit dat het vrijhandelsverdrag met Canada onwenselijk is, en…