Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema over respect en eerbied voor de Nederlandse vlag en het volkslied

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onderwijs mede tot taak heeft bij te dragen aan de identiteitsvorming van jonge Nederlandse staatsburgers; verzoekt de regering, in het burgerschapsonderwijs respect en eerbied voor de Nederlandse vlag en het volkslied te bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag. Beertema…