Deltaprogramma; Brief regering; Natuurambitie grote wateren

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2015 Nederland is een unieke delta met waardevolle gebieden als de Waddenzee, de Zuidwestelijke Delta en het rivierengebied. Ook in deze eeuw investeren we veel in deze delta. Onze delta heeft een zeer rijke natuur, vanaf de plek waar de rivieren ons land binnenkomen tot en met de Noordzee. We kunnen aan kracht winnen door investeringen in waterveiligheid, zoetwatervoorziening, energie en visserij te combineren met het realiseren van een blijvend rijke deltanatuur. De Natuurambitie Grote Wateren schetst hoe we in…