Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Motie; Motie van de leden Graus en Van Vliet over het monitoren van de grenseffecten bij beleidswijzigingen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de grenseffecten te monitoren bij beleidswijzigingen, nieuwe wetsvoorstellen en uitvoeringsregels, en gaat over tot de orde van de dag. Graus Van Vliet…