Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244); Memorie van toelichting; Memorie van Toelichting

1. Inleiding Dit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit ( Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244 ) (hierna: Nagoya Protocol). Ingevolge artikel 1 van het wetsvoorstel wordt het Protocol goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk. Het Nagoya Protocol is een protocol bij het op 5 juni 1992 te Rio de Janeiro tot stand gekomen Verdrag inzake biologische diversiteit ( Trb. 1992, 164 ), hierna: Biodiversit…