Fraudebestrijding in de zorg; Motie; Motie van het lid Leijten over het OM de afweging laten maken over de vervolging

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat fraudeopsporing niet in goede handen is bij de NZa; van mening dat het OM de afweging moet maken of er mogelijk sprake is van opzet bij onrechtmatige declaraties; verzoekt de regering, te regelen dat bij het vermoeden van fraude voortaan het OM de afweging maakt of er tot een bestuurlijke dan wel strafrechtelijke vervolging overgegaan wordt, en gaat over tot de orde van de dag. Leijten…