Fraudebestrijding in de zorg; Motie; Motie van de leden Leijten en Bruins Slot over openbaar maken welke zorgverzekeraars ondermaats presteren

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal zorgverzekeraars nu ondermaats presteert op het gebied van controles en fraudebestrijding; constaterende dat deze prestaties van zorgverzekeraars al door de NZa gemonitord worden en gegevens dus beschikbaar zijn; verzoekt de regering, openbaar te maken welke zorgverzekeraars ondermaats presteren op het gebied van controles en fraudebestrijding, en gaat over tot de orde van de dag. Leijten Bruins Slot…