Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Slob, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 29 januari 2015, inzake de verwevenheid van de NZa met ministeries (n.a.v. de vacature voorzitter van Raad van Bestuur NZa)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 Mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Borstlap en het debat hierover, heeft de heer Slob in de regeling van werkzaamheden van 29 januari (Handelingen II 2014/15, nr. 48, Regeling van Werkzaamheden) vragen gesteld over de vacaturetekst voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de NZa en de verwevenheid van de NZa met ministeries. In het gepubliceerde profiel van de voorzitter van de NZa is een link gelegd met de Algemene bestuursdienst (ABD) en staat dat wordt bezien in hoeverre k…