Werken in het onderwijs; Brief regering; Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs"

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Het rapport is opgesteld door het onderzoeksbureau Ecorys. Ik heb dit onderzoek uit laten voeren omdat ik inzicht wil krijgen in het gebruik van flexibele contracten in het onderwijs. Uitkomst onderzoek Het onderzoek laat zien dat zowel in po als in vo ongeveer 90% van de werknemers een vast contract heeft. 2 Onder vast contract wordt ook verstaan tijdelijk met uitzi…