Geneesmiddelenbeleid; Brief regering; Reactie over de uitvoering van de aangenomen motie-Leijten over voorschrijven van Tecfidera en de (overgenomen) motie-Leijten over opnieuw tegen een hoge prijs in de markt zetten van reeds werkzame medicijnen/grondstoffen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 U vraagt mij om een stand van zaken op de moties van Tweede Kamerlid Leijten. Zoals ik ook in de beantwoording op de Kamervragen over «de vergoeding van een geneesmiddel zonder de meerwaarde ervan te beoordelen» 1 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 578 heb geschreven, ben ik hierover met het veld in overleg gegaan. Op 26 januari 2015 heeft dit gesprek tussen het Ministerie van VWS en veldpartijen, over de onderwerpen beschreven in de moties van Kamerlid Leijten, plaatsgevonden. Op basis van dit gesprek be…