Veiligheid van het railvervoer; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brief van 17 november 2014 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (Kamerstuk 29 893, nr. 176 ) en de gebruiksvergoeding op het spoor. De vragen en opmerkingen zijn op 3 december 2014 aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voorgelegd. Bij brief van 2 februari 2015 zijn de vragen beantwoord. De voorzitter van de commissie, T.R. van Dekken Adjunct-gr…