Toekomstig sportbeleid; Brief regering; Aanbieding resultaten op de jaarlijkse monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2015 In de voortgangsbrief van het programma Sport en Bewegen in de Buurt 1 Kamerstuk 30 234, nr. 114 heb ik u onlangs geïnformeerd over de inhoud en de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Tijdens het wetgevingsoverleg van 27 oktober jl, heb ik u toegezegd om u voor het einde van dit jaar nader te informeren over de belangrijkste resultaten van de jaarlijkse monitor «Sport en Bewegen in de Buurt» en de resultaten van de eerste effectmeting naar de inzet van buurtsportcoaches. Met deze brief g…