Migratiebeleid; Brief regering; Zelfstandigenregeling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 Tijdens de begrotingsbehandeling op 25 en 26 november 2014 heb ik uw Kamer toegezegd in overleg met de Minister van Economische Zaken te bezien of het puntensysteem voor zelfstandigen aangepast moet worden en hierover uw Kamer te informeren (Handelingen II 2014/15, nr. 28, item 31 en Handelingen II 2014/15, nr. 29, item 7 ). Met deze brief kom ik mijn toezegging na. In het eerste deel van deze brief leg ik uit hoe het komt dat een groot deel van de aanvragen voor de zelfstandigenregeling wordt afgewezen. In…