Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) ; Brief regering; Aanbieding van het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2015 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2015 aan 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Dit werkplan vormt de basis voor de afspraken die ik met de inspectie maak voor het toezicht in 2015. De IGZ informeert met dit werkplan ook het veld en de burger over wat zij in 2015 van de inspectie kunnen verwachten. Om risico’s tijdig in beeld te hebben en waar mogelijk te voorkomen, signaleert …