Ruimtevaartbeleid; Brief regering; Verslag van de ESA-Ministersconferentie gehouden te Luxemburg op 2 december 2014 (Ruimtevaartbeleid)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 Op 28 november 2014 heb ik u geïnformeerd over de inzet van het kabinet bij de Ministersconferentie van het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA), die op 2 december 2014 is gehouden te Luxemburg (Kamerstuk 24 446, nr. 57 ). Dit verslag van de Ministersconferentie stuur ik u mede namens de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoofdpunten Deze Ministersconferentie (MC) was in feite een voortzetting van de MC van 20 en 21 nov…