Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2014, over Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 19 november 2014 overleg gevoerd met Minister Kamp van Economische Zaken over Bedrijfslevenbeleid en innovatie. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.) Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Franke Voorzitter: De Liefde Griffier: Thomassen Aanwezig zijn zes leden der Kamer, te weten: Klein, Leenders, De Liefde, Agnes Mul…