Motie van de leden Schouw en Van Raak over de capaciteit van de CTIVD

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN RAAK Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor het toezicht op de inlichtingen- en veiligheids-diensten van bijzonder belang is dat de toezichthouder, de CTIVD, voldoende capaciteit heeft; constaterende dat de CTIVD met slechts vijf onderzoekers de inlichtingen- en veiligheidsdiensten controleert; verzoekt de regering…