Motie van het lid Voortman over preventief toezicht op gemeenten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat binnenkort de provincies de begrotingen van gemeenten voor 2015 zullen gaan beoordelen; overwegende dat de per 1 januari 2015 van start gaande decentralisaties van zorgtaken grote veranderingen teweeg zullen brengen op de gemeentelijke begroting; overwegende dat van belang is dat de nieuwe…