Motie van het lid Siderius over geen wachttijden en wachtlijsten voor wijkverpleging

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 597Toekomst AWBZ Nr. 476 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de organisatie van wijkverpleging via de Zorgverzeke-ringswet een bezuiniging van 400 miljoen in 2015 moet opleveren; constaterende dat deze besparing gehaald moet worden via betere afstemming van zorg en niet door toegang te ontzeggen; van mening dat de inzet thuiszorg niet uitgesteld mag worden omdat gewerkt wordt met (standaard) wachttijden; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er wachtti…